רשויות מקומיות

חברת “שי – שירותי ייעוץ לניצולי שואה” מעניקה שירותי יעוץ לניצולי שואה באמצעות מגוון פעילויות, גם ברשויות המקומיות. בנוסף לטיפול הפרטני, מעניקה “שי” ברשויות המקומיות את השירותים הבאים:

1. קבוצות טיפול במרכזי יום

“שי” עורכת סדרת מפגשים חווייתיים המיועדים לטיפול בניצולי השואה. ניצולי שואה רבים סובלים מדיכאון מוסווה ומבדידות רבה ואינם מסוגלים ליהנות מהשלווה ומאיכות החיים שכה מגיעים להם בהגיעם לגיל הזקנה. המפגשים הם פרי ניסיון מקצועי בתמיכה בניצולי השואה שנצבר במשך שנים רבות . המפגשים מתקיימים גם בשפה הרוסית.

2. תיעוד אישי

הדור ששרד את השואה הולך ועוזב אותנו, ו”שי” נרתמת לתעד את זיכרונותיו. בפרויקט התיעוד בהדרכתנו, הניצול בוחר סיפור אישי אחד או זיכרון אחד שהיה רוצה להשאיר אחריו כמסר לדורות הבאים . מטפל מטעם מכון הטיפולים של “שי” מגיע למועדון ברשות המקומית וניפגש עם הניצולים. כל העדויות והסיפורים של חברי המועדון מקובצים בספר ונשלחים לאחר מכן לארכיון “יד ושם”.

3. מפגשים חודשיים אינטראקטיביים

המפגשים כוללים הרצאה ודיון בנושאים אקטואליים, וכמו כן פעילויות חברה חווייתיות ומעשירות.את המפגשים מנחים שני מטפלים. האחד מנחה את ההרצאה והשני מנחה את הדיון. דוגמה למפגשים כאלו היא סידרת הרצאות ודיונים שקיימה “שי” בבני ברק תחת הכותרת “מפגשי ראש חודש'”. במפגשים אלו דנו הניצולים בנושאים כגון הקהילות שמהם באו , העברה בין-דורית של טראומת השואה, העברת הזיכרונות לבני הדור השלישי, ההתמודדות עם תהליך ההזדקנות, עזיבת הילדים את הבית ועוד.

בנוסף לפעילויות אלו “שי” מקימה מועדונים עבור ניצולי השואה במקומות שבהם מועדון מסוג זה אינו קיים. במועדון מועסקים עובדים סוציאליים המומחים בפוסט-טראומה, ותפקידם לדון עם הניצולים בתכנים הקשורים לשואה.